Termeni si conditii

Termenii şi condițiile generale se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri şi servicii de către SC Best Solution Atac SRL (numită produse-dezinsectie.com de aici înainte), prin intermediul magazinului virtual www.produse-dezinsectie.com (numit produse-dezinsectie.com de aici înainte).

Legea aplicabilă contractului este cea a statului român.

Prezenta secțiune definește orice contract în temeiul căruia Vânzătorul, produse-dezinsectie.com, transferă sau se angajează să transfere proprietatea asupra unor produse către consumator, iar consumatorul plăteşte sau se angajează să plătească preţul acestora, inclusiv orice contract care are drept obiect atât produse, cât şi servicii.

Folosirea acestui site implică acceptarea Termenilor şi Condițiilor listate mai jos.

În cazul în care ne informați, înainte de încheierea contractului (verificarea comenzii), că solicitați livrarea înainte de sau la o dată anume precizată, această dată fiind esenţială din punctul dvs. de vedere, vă rugam să nu plasați comanda, produse-dezinsectie.com neasumându-și responsabilitatea pentru livrări la date fixe, ci înăuntrul termenului fixat în prezentul contract.

Prin accesarea în continuare a site-ului de către dvs. reiese acordul dvs. expres, explicit și în cunoștința de cauza cu privire la acceptarea termenilor și condițiilor contractuale, contractul producând efecte obligatorii asupra dvs.

Totodată, prin plasarea unei comenzi de către dvs. pe acest site, recunoașteți în mod explicit că această comandă implică o obligație directă de a plati vânzătorului produse-dezinsectie.com.

 1. Preambul

Cumpărător – persoană fizică sau juridică sau altă entitate care își face un cont pe site și care plasează o Comandă confirmată de Vânzător.
Vânzător – SC Best Solution Atac SRL, cu sediul social în Strada Mircea Eliade, Nr. 16, Romania, 077145 Bucuresti-Noi, Ilfov, având CIF 36604938, Atribut fiscal: -, Nr. de ordine în registrul comerțului: J23/3977/2016.

Datele de contact sunt disponibile în secțiunea “Despre noi”.

Comandă – un document electronic apărut ca formă de comunicare între produse-dezinsectie.com și Cumpărător, prin care produse-dezinsectie.com este de acord să livreze produsele comandate și Cumpărătorul este de acord să achite contravaloarea acestora.

Produse – bunuri care urmează a fi furnizate de către produse-dezinsectie.com Cumpărătorului ca urmare a contractului încheiat.
Contract – o Comandă confirmată de către Vânzător.

Taxa de timbru verde – valoarea exprimată în lei, plătită de către Vânzător către societatea autorizată cu preluarea operațiunilor de colectare, transport și valorificare/reciclare a deșeurilor echipamentelor electrice și electronice, astfel cum este prevăzut de legislația în vigoare.

 produse-dezinsectie.com nu face vânzări nesolicitate.

 1. Informații despre produs

Produsele comercializate prin intermediul site-ului produse-dezinsectie.com sunt produse noi și în momentul livrării sunt insoțite de factura fiscală, conform legislației în vigoare.

produse-dezinsectie.com poate publica pe site informații despre Bunuri și/sau Servicii și/sau promoții practicate de către acestă sau de către oricare alt terț cu care are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.

Produsele sunt oferite în condițiile respectării prevederilor prezentului contract și în limita stocului disponibil.

Din acest motiv produse-dezinsectie.com își asumă dreptul de a nu onora o anumită comandă în cazul în care respectivul produs nu se mai regăsește în stocul magazinului, produsele ramase se demonstrează a fi neconforme pentru livrare sau din motive independente de produse-dezinsectie.com.

Toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor disponibile pe site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

Preturile afișate pe site sunt exprimate în lei și conțin TVA (19% din valoarea produsului).

Prețul de achiziție tipărit pe factură va fi același cu cel afișat pe site în momentul plasării comenzii.

În condițiile prevăzute de lege, prețul Bunurilor electronice afișat pe site, include Taxa de timbru verde. În cazul în care Clientul/Cumpărătorul solicită detalii cu privire la suma exactă adăugată la prețul Bunului, acesta va contacta Departamentul de Relații cu Clienții produse-dezinsectie.com.

Cumpărătorul va fi obligat să achite și toate costurile suplimentare de transport, de livrare, taxele poştale sau de orice altă natură, suportate de profesionist pentru a vă pune în posesia produselor comandate, costuri care se adaugă la prețul produselor comandate. (vezi cap.6 “Livrarea”)

Costul de utilizare a mijloacelor de comunicare la distanţă în vederea încheierii contractului vă aparține în totalitate.

De asemenea, în cazul plaților online Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar nelimitându-se la comisioane

de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON.

Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai Cumpărătorul.

Ne rezervăm dreptul de a schimba prețul produselor prezentate pe site fără o notificare prealabilă.

Ne asumăm răspunderea că valoarea comenzii plasate de dvs. nu se va modifica după confirmarea acesteia prin email la adresa specificată de dvs. la înregistrare.

produse-dezinsectie.com nu oferă nicio garanție, în afară de cele prevăzute de legislația aplicabilă, în ceea ce privește inclusiv, dar fără limitare la, funcționarea acestui site, informația, corectitudinea descrierilor, actualizarea conținutului, produsele de pe site, precum și potrivirea lor pentru un anumit scop.

Cumpărătorul este de acord în mod expres că folosirea acestui site și cumpărarea produselor se face pe propriul risc, singura derogare reprezentând obligația produse-dezinsectie.com de a acorda utilizatorilor dreptul de denunțare unilaterală a contractului conform legislației în vigoare, drept detaliat în cuprinsul acestui document.

Nu suntem responsabili pentru posibilele diferențe de culoare între cea afișată pe monitorul dvs. și cea a produsului sau decalajele în ceea ce privește măsura/dimensiunea produselor, datorită particularităților acestora.

 1. Garanția legală de conformitate a produselor

Toate produsele comercializate de către site-ul nostru, beneficiază de condiții de garanție legală de conformitate conform legislației în vigoare (legea nr.449/2003) și politicilor comerciale ale producătorilor.

Termenul de garanție legală de conformitate (inclusiv pentru vicii ascunse) este de 2 ani și se calculează de la data livrării produsului.

Prezumția lipsei de conformitate nu poate fi invocată atunci când:

– este incompatibilă cu natura produsului – această situație intervine, în general, în cazul produselor a căror durata medie de utilizare este mai mică de 6 luni,

– este incompatibilă cu natura lipsei de conformitate – lipsa de conformitate este provocată de utilizarea incorectă a produsului de către consumator sau de uzura normală a produsului (ex: încălțăminte, haine).

Produsele comercializate de produse-dezinsectie.com sunt noi și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte.

Garanție voluntară convențională se poate acorda doar dacă producătorul oferă o astfel de garanție comercială.

În nici într-un caz, drepturile consumatorului nu sunt afectate de existent sau inexistentă unei garanții convenționale comerciale.

Dacă sunteți persoană fizică, vă reamintim drepturile dvs. ca și consumator prevăzute în Legea nr. 449/2003, în special art. 9-14, și anume:

Art. 9 – Vânzătorul este răspunzător faţă de consumator pentru orice lipsă a conformităţii existentă la momentul când au fost livrate produsele.

Art. 10 – În cazul lipsei conformităţii, consumatorul are dreptul de a solicita vânzătorului să i se aducă produsul la conformitate, fără plată, prin reparare sau înlocuire, conform art. 11, sau să beneficieze de reducerea corespunzătoare a preţului ori de rezoluţiunea contractului privând acest produs, în condiţiile art. 13 şi 14.

Art. 11 – (1) În cazul lipsei conformităţii, consumatorul are dreptul de a solicita vânzătorului în primul rând repararea produsului sau are dreptul de a solicita înlocuirea produsului, în fiecare caz fără plată, cu excepţia situației în care măsura este imposibilă sau disproporţionată.

(2) O măsură reparatorie va fi considerată ca disproporţionată, dacă ea impune vânzătorului costuri care sunt nerezonabile în comparaţie cu cealaltă măsură reparatorie, luându-se în considerare:

 1. valoarea pe care ar fi avut-o produsele dacă nu ar fi existat lipsa de conformitate;
 2. importanţa lipsei de conformitate;
 3. dacă cealaltă măsură reparatorie ar putea fi realizată fără un inconvenient semnificativ pentru consumator.

(3) O măsură reparatorie va fi considerată ca imposibilă dacă vânzătorul nu poate asigura produse identice pentru înlocuire sau piese de schimb pentru reparare, inclusiv ca urmare a lipsei utilajelor sau a tehnologiei aferente.

(4) Orice reparare sau înlocuire a produselor va fi făcută în cadrul unei perioade rezonabile de timp, stabilită de comun acord, în scris, între vânzător şi consumator, şi fără niciun inconvenient semnificativ pentru consumator, luându-se în considerare natura produselor şi scopul pentru care acestă a solicitat produsele. Perioada de timp stabilită nu poate depăşi 15 zile calendaristice de la data la care cumpărătorul a adus la cunoștință vânzătorului lipsa de conformitate a produsului.

(5) În cazul reparării produsului, în acesta vor fi montate numai piese noi.

Art. 12 – Noţiunea fără plată, prevăzută la art. 10 şi 11, se referă la toate costurile necesare aducerii produselor la conformitate, inclusiv costurile poştale, de transport, manipulare, diagnosticare, expertizare, demontare, montare, manoperă, materiale utilizate şi ambalare.

Art. 13 – Consumatorul poate solicită o reducere corespunzătoare a preţului sau rezoluţiunea contractului în oricare dintre următoarele cazuri:

 1. ​dacă nu beneficiază nici de repararea, nici de înlocuirea produsului;
 2. dacă vânzătorul nu a luat măsura reparatorie într-o perioadă de timp rezonabilă;
 3. dacă vânzătorul nu a luat măsura reparatorie, conform art. 11 alin. (4), fără inconveniente semnificative pentru consumator.

Art. 14 – Consumatorul nu este îndreptățit să solicite rezoluţiunea contractului, dacă lipsa conformităţii este minoră.”

Poate consumatorul să opteze pentru aplicarea garanției legale de conformitate atunci când produsul beneficiază de garanție comercială?

Având în vedere art. 25 din Legea nr. 499/2003, conform căruia drepturile consumatorilor prevăzute de lege sunt exercitate fără a aduce atingere altor drepturi pe care consumatorul le poate invoca conform celorlalte prevederi legale care reglementează răspunderea contractuală sau necontractuală, vă informăm că beneficiați de un drept de opțiune în privința temeiului juridic pe care vă puteți baza în situația în care, ulterior achiziției, vă confruntați cu o problema legată de produsele achiziționate.

 1. Comanda 

Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe site, prin adăugarea Bunurilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda angajându-se la plată prin una din modalitățile indicate expres. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un Bun este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui Bun în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei Comenzi, implicit nici rezervarea automată a Bunului.

Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii.

Dacă GRISINE.RO confirma comanda integral, acest lucru va implica o acceptare completă a termenilor Comenzii.

Acceptarea Comenzii de către produse-dezinsectie.com se consideră finalizată atunci când există o confirmare electronică (via e-mail) din partea produse-dezinsectie.com către Cumpărător, conform căreia Comanda a fost verificată, și urmează să intre în procesul de livrare, fără a necesita o confirmare de primire din partea Cumpărătorului.

produse-dezinsectie.com nu consideră în niciun moment o comanda neconfirmată, adică pentru care nu a fost trimis email de confirmare, ca având valoarea unui Contract.

Prezentul Contract întra în vigoare la confirmarea finală a Comenzii de către produse-dezinsectie.com

 1. Modalitatea de plată

Pentru cumpărăturile online cu livrare prin curier:

Plată se poate efectua:

– online cu cardul orice card Visa si MasterCard (plata unică);

– în 2-3 rate prin Card Avantaj (-);

– la livrare (numerar).

 1. Livrarea

Livrarea se poate face într-unul dintre punctele noastre din București sau prin curierat rapid cu unul din partenerii noștri.

Ne rezervăm dreptul de a întârzia/refuza o livrare în cazul în care ați optat pentru plata on-line însă suma virată nu este evidențiata în conturile noastre până la termenul limita stabilit pentru vânzare.

Pentru livrarea prin curier rapid, tariful este de aprox 25 Ron, TVA inclus. Livrarea se face numai pe teritoriul României, între orele 10.00-18.00, de Luni până Vineri, în maxim 15 zile lucrătoare de la plasarea și confirmarea cu succes a comenzii, la adresă specificată. Pentru situațiile în care transportatorul majoreze tariful de livrare, ne rezervăm dreptul, la rândul nostru, să modificăm acest preț, fără o notificare prealabilă. Majorarea de preț întra în vigoare și se aplică tuturor livrărilor expediate după anunțarea majorării, cu excepţia celor aflate în procesul de livrare.

Dacă nu livram produsele în termenul stabilit, aveți dreptul la rezoluţiunea contractului. În acest caz, vă vom rambursa fără întârzieri nejustificate toate sumele plătite în temeiul contractului în decurs de cel mult 7 zile calendaristice de la data la care ne-ați comunicat decizia de terminare a contractului pentru motivul de mai sus, cu condiția ca decizia dvs. să ne parvină înainte de livrarea efectivă a produselor comandate.

Pentru comenzi cu valoare mai mare de 400 RON, transportul este GRATUIT.

Riscul de pierdere sau de deteriorare a produselor este transferat dvs. în momentul în care dvs. sau o parte terţă desemnată de dvs., alta decât transportatorul, întră în posesia fizică a produselor comandate.

Nu acceptăm onorarea comenzilor prin transportatori indicați de dvs. În acest contract, doar Vânzătorul poate avea opțiunea alegerii transportatorului

Ne rezervăm dreptul de a nu mai onora și expedia comenzi persoanelor care nu și-au îndeplinit obligațiile contractuale, pecuniare sau de altă natura fată de produse-dezinsectie.com

În cazul în care clientul solicită în scris sau telefonic, ulterior lansării comenzii, modificări asupra comenzii, termenul de livrare va fi de 15 zile lucrătoare de la momentul ultimei intervenții pe comanda inițială.

De asemenea, ne rezervăm dreptul de a anula comenzile asupra cărora se solicită mai mult de 2 modificări din momentul plasării și a celor cu date de contact incomplete/incorecte în lipsă unui răspuns din partea Cumpărătorului.

După doua încercări de livrare nereușite, efectuate de către firmele de curierat partenere, comanda dvs. va fi considerată anulată, iar acest contract reziliat.

Ne rezervăm dreptul de a nu mai expedia comenzi persoanelor pe contul cărora se înregistrează cel mult doua comenzi a căror livrare nu a putut fi efectuată cu succes în decurs de o lună.

Pentru Perioadele promoționale (Pink Friday, Crăciun, Anul Nou, Paște, etc.), termenul de livrare al comenzilor plasate în intervalul desfășurării campaniei, poate fi diferit de cel afișat pe site-ul produse-dezinsectie.com și se va face într-un interval de până la 7 zile lucrătoare de la acceptarea și confirmarea comenzii de către operatorii noștri.

 1. DREPTUL DE RETRAGERE

Conform legislației în vigoare, renunțarea la cumpărare este aplicabilă doar clienților persoane fizice.

Pentru cumpărăturile online cu livrare prin curier:

Vă informam că beneficiați de o perioadă de 14 zile calendaristice de la primirea coletului pentru a ne informa cu privire la retragerea din contract și returna Bunurile, fără a fi nevoit să vă justificați decizia de retragere şi fără a suportă alte costuri decât cele prevăzute la art. 13 alin. (3) şi la art. 14 din OUG nr.34/2014, adică să achitați:

– costurile suplimentare în cazul în care ați ales în mod explicit un alt tip de livrare decât livrarea standard oferită de Vânzător;

– costurile directe legate de returnarea produselor;

– sunteți responsabil și în ceea ce priveşte diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor şi funcţionării produselor.

În cazul utilizării dreptului de retragere, sunteți obligat să returnați produsele în același magazine în care ați făcut cumpărăturile fără întârziere nejustificată şi în decurs de cel mult 30 zile calendaristice de la dată achiziționării produselor.

 1. RETUR

IMPORTANT! Începând cu data de 1 Octombrie 2014 opțiunea de restituire a contravalorii achitate prin modalitatea „Voucher de compensare” a devenit inactivă. Voucherele generate au valabilitate de 24 de luni de la data emiterii.

Produsul trebuie returnat în aceeași stare în care a fost livrat (în ambalajul original cu toate accesoriile, documentația complete, cu etichetele intacte).

NU vor fi acceptate la retur (enumerarea nu este limitativă):

– Produsele care nu mai au ambalajul original al producătorului în care a fost livrat;

– Etichetele de identificare ale produsului sau ale ambalajului ori eticheta de retur sunt deteriorate sau lipsesc;

– Alimentele achiziționate;

– Produsele purtate, spălate sau care miros a parfum;

– Produsele sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de consumator (de ex: produse cosmetice);

– Produse de îngrijire personală: Cosmetice, Parfumuri, Produse pentru igiena intima și igiena dentara;

– Produse din categoria Jucării (de ex: lego, fluiere, trompete), Copii & Bebe (de ex: scutece absorbante de unică folosintă), petshop (de ex: coșuri, jucării, accesorii);

– Bunuri care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;

– Bunuri care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;

– Înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;

– Ziare, periodice şi reviste;

– Imprimante sau multifuncționale ale căror consumabile au fost desigilate;

– Echipamente cu licențe OEM activate (licențe preinstalate pe notebook-uri sau sisteme desktop);

– Echipamente de pe care s-au dezinstalat sistemele de operare sau alte programe cu care au fost livrate;

– Echipamentele protejate de parole introduse de utilizator sau cele care au configurate conturi personalizate ale utilizatorilor ce împiedică aducerea dispozitivului la starea inițială din punct de vedere software;

– Aparatele de aer condiționat care au fost montate, aparatele de bucătărie care au fost folosite, mașinile de călcat care prezintă urme de utilizare (zgârieturi pe talpă, urme de calcar, etc.), aspiratoare care au fost folosite, aparatele de bricolaj care au fost utilizate.

NOTǍ: Dacă se constată că nu sunt îndeplinite condițiile menționate mai sus, contravaloarea produselor returnate nu va fi achitată, iar coletul va fi retrimis către Cumpărător acesta urmând să suporte și costurile de retrimitere.

În cazul în care produsul returnat prezintă ambalaj deteriorat sau incomplet, urme de uzura, purtare, spălare sau care miros a parfum, utilizare, zgârieturi, lovituri, șocuri electrice, accesorii ori documentație lipsă, ne rezervăm dreptul de a decide acceptarea returului sau de a opri o suma din valoarea acestuia, suma ce va fi comunicată după evaluarea prejudiciilor aduse.

Pentru a se evită neînțelegerile, coletul va fi fotografiat și se va întocmi împreună cu reprezentantul firmei de curierat un proces verbal în care se va specifica starea coletului.

De asemenea, ne rezervăm dreptul de a refuza acceptarea returului în situația unor abateri repetate săvârșite de client (de ex: produse ce nu aparțin produse-dezinsectie.com, produse cu termen de returnare depăşit, produse purtate), inclusiv pentru refuzuri constant și repetate de preluare a comenzilor lansate de pe un cont de client etc. fără o notificare prealabilă.

Din motive operaționale, nu se pot schimba produse sau masuri. Pentru a primi un alt produs sau o altă măsura pentru un anumit articol, trebuie să se plaseze o nouă comandă.

Pentru cumpărăturile online cu livrare prin curier:

Cumpărătorul este obligat să notifice produse-dezinsectie.com intenția de a returna conform termenului stipulate în Art. 7. DREPTUL DE RETRAGERE alegând una dintre următoarele variante:

 1. a) prin înregistrarea unei cereri de retur/exercitarea dreptului de retragere în contul de client;
 2. b) prin completarea formularul de retragere generat în contul dvs. la plasarea cererii de retur exclusiv pentru comenzile returnate integral;
 3. c) printr-o declaraţie neechivocă în care să vă exprimați decizia de retragere din contract și pe care să ne-o trimiteți scris via e-mail pe vanzari@produse-dezinsectie.com sau telefonic la 401.815.

 Pentru comenzile returnate integral (de ex: toate produsele din comandă):  pentru a beneficia de RETUR GRATUIT, Cumpărătorul TREBUIE să returneze produsele, ambalate corespunzător, prin intermediul firmei de curierat FAN CURIER, atașând coletului eticheta de retur şi formularul de retragere generate în contul dvs. la plasarea cererii de retur.

Pentru comenzile returnate parţial (de ex: unul sau mai multe produse din comandă): pentru a beneficia de RETUR GRATUIT, Cumpărătorul TREBUIE să returneze produsele, ambalate corespunzător, prin intermediul firmei de curierat Fan Curier, atașând coletului doar eticheta de retur generată în contul sau.

Formularele completate după expirarea acestui termen nu vor fi luate în considerare.

În cazul în care Cumpărătorul optează să returneze produsele prin intermediul altor servicii de curierat decât cele agreate (alte firme de curierat sau Posta Română) va suporta cheltuielile aferente transportului.

Nu acceptăm colete retur cu plata la destinatar în cazul retururilor efectuate cu alte companii de transport decât cele agreate de Vânzător.

Toate coletele conținând produse returnate se vor trimite către: „produse-dezinsectie.com – Departament RETURURI, la adresă Strada Mircea Eliade, Nr. 16, Romania, 077145 Bucuresti-Noi, Ilfov.

Contravaloarea produselor deteriorate în timpul transportului ca urmare a ambalării necorespunzătoare în cazul unei returnări de produs sunt suportate de către dvs.

Pentru a accepta returul în magazine produse-dezinsectie.com pentru cumpărăturile efectuate pe site-ul produse-dezinsectie.com și livrate prin curier este obligatoriu să aveți la dvs. Produsele, ID-ul Comenzii, Factura Fiscală, Chitanța și CI al persoanei pe numele careia a fost emisă factura. În cazul în care returul este efectuat de către o altă persoană decât cea pe numele căreia a fost emisă factura (rudă, prieten) sunt necesare următoarele: Produsele, Bonul Fiscal, copie CI al persoanei pe numele căreia a fost emisă factura și CI persoană care efectuează returul.

În cazul exercitării dreptului de retragere, nu mai târziu de 14 zile calendaristice de la data la care ne-ați informat și înapoiat Bunurile vă vom rambursa toate sumele pe care le-am primit drept plată din partea dvs., fără întârziere nejustificată astfel:

 1. Transfer bancar în termen maxim de 14 zile lucrătoare de la momentul confirmării recepției și verificării integrității coletului returnat. În cazul în care Cumpărătorul optează pentru Transfer bancar, este obligat să menționează numărul contului IBAN și numele titularului de cont;
 2. Mandat postal, fără niciun cost suplimentar din partea clientului.

Pentru a accepta returul în magazine produse-dezinsectie.com pentru cumpărăturile efectuate pe site-ul produse-dezinsectie.com și ridicate din magazinele produse-dezinsectie.com este obligatoriu să aveți la dvs. Produsele, ID-ul Comenzii, Bonul Fiscal și CI al persoanei pe numele careia a fost emisă factura. În cazul în care returul este efectuat de către o altă persoană decât cea pe numele căreia a fost emisă factura (rudă, prieten) sunt necesare următoarele: Produsele, Bonul Fiscal, copie CI al persoanei pe numele căreia a fost emisă factura și CI persoană care efectuează returul.

Dacă sunt îndeplinite condițiile legale și ale politicii de retur a companiei, vă vom returna contravaloarea produselor returnate în NUMERAR.

Produsele achiziționate din magazinele produse-dezinsectie.com pot fi returnate doar în sediul magazinului produse-dezinsectie.com din care le-ați achiziționat în maxim 30 de zile calendaristice de la efectuarea achiziției.

Pentru a accepta returul în magazine produse-dezinsectie.com pentru cumpărăturile efectuate din magazinele produse-dezinsectie.com este obligatoriu să aveți la dvs. Produsele, Bonul Fiscal și CI al persoanei pe numele careia a fost emisă factura. În cazul în care returul este efectuat de către o altă persoană decât cea pe numele căreia a fost emisă factura (rudă, prieten) sunt necesare următoarele: Produsele, Bonul Fiscal, copie CI al persoanei pe numele căreia a fost emisă factura și CI persoană care efectuează returul.

Dacă nu dețineți documentele originale ale vânzării, returul nu se accepta.

 1. Reclamații

produse-dezinsectie.com răspunde în perioada de garanție pentru calitatea produselor vândute. Condițiile de garanție acordate consumatorilor sunt în conformitate cu Legea 449/2003 și O.G. 21/1992.

Toate reclamaţiile se vor formula în scris, de îndată ce este practic posibil şi în orice caz, în termen de maxim 48 h de la recepționarea comenzii de către Cumpărător prin contactarea Departamentului Relații Clienți, telefonic la numărul 0731/401.815 sau via e-mail pe office@produse-dezinsectie.com

Reclamaţia depusă direct la unul din magazinele produse-dezinsectie.com va primi un număr de înregistrare, care i se va comunica persoanei care a depus reclamaţia. În comunicările ulterioare dintre părţi se va menţiona acest număr de înregistrare.

Informațiile și actele necesare demarării anchetei interne vor fi puse la dispoziția produse-dezinsectie.com în termen de maxim 48 h, în caz contrar reclamația se va închide până la furnizarea informațiilor și actelor solicitate.

Reclamaţia trebuie documentată prin punerea la dispoziţie a tuturor datelor relevante privând evenimentul invocat. Reclamantul trebuie să pună la dispoziţia produse-dezinsectie.com numărul comenzii/facturii, documentul de transport (NT), motivul reclamaţiei, fotografii (în cazul produselor neconforme/deteriorate) cauzele presupuse a fi condus la reclamaţie, pretenţiile clientului.

În soluţionarea reclamaţiei se vor avea în vedere următoarele etape:

– verificarea preluării comenzii și livrării coletului;

– analiză internă.

În vederea soluționării reclamației, produse-dezinsectie.com poate să decidă:

– remedierea mărfii reclamate pe cheltuiala sa;

– plata contravalorii mărfurilor;

– respingerea reclamației;

Nicio reclamație nu va fi luată în calcul dacă marfa a fost modificată sau s-a intervenit în orice fel asupra ei. Prezenta enumerare nu este limitativă.

Clientul nu este îndreptățit să solicite daune de interese cu privire la calitatea sau cantitatea mărfurilor achiziționate de la produse-dezinsectie.com, dacă nu a respectat procedura de reclamație sus-menționată.

Termenul de soluţionare a reclamaţiei va fi de maxim 15 zile calendaristice de la data înregistrării acesteia.

 1. Confidențialitatea datelor și comunicări comerciale

produse-dezinsectie.com a depus notificarea prevăzută de Legea nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, urmând să fie  înregistrată în registrul de evidentă a prelucrării datelor cu caracter personal al Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal întrând sub incidenta prevederilor art.23 alin 4 din legea nr.677/2001.

Numărul de înregistrare al notificării din Registrul General al Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal0006682  din 20.03.2015.

Respectăm confidențialitatea datelor clienților și ne angajam să nu transmitem datele personale ale acestora și să le folosim exclusiv în scopul pentru care au fost introduse (efectuarea comenzii) și pentru informări comerciale referitoare la magazinele noastre și brandul produse-dezinsectie.com

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice produse-dezinsectie.com are obligația de a administra în condiții de siguranța și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dvs. sau o altă persoană. Scopul colectării datelor cu caracter personal este de a opera și livra comenzile efectuate de dvs.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și sa solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisa, datată și semnată prin postă pe adresa societarii noastre.

 1. Securitatea datelor și comunicările comerciale

Datele personale colectate vor fi folosite numai în scopul declarat al acestui site.

Informațiile din formularul de comanda vor fi folosite pentru a vă trimite confirmarea comenzilor, eventualele promoții, buletinele informative periodice etc. numai cu acordul prealabil al utilizatorului site-ului.

Ne obligam să nu facem publice sau să nu vindem bazele de date conținând informații referitoare la datele personale ale clienților noștri.

produse-dezinsectie.com nu promovează spam-ul. Orice utilizator/client care a furnizat explicit adresa sa de email pe site poate opta pentru ștergerea acesteia. Comunicările realizate de către produse-dezinsectie.com prin mijloace electronice de comunicare la distanta (i.e. e-mail) conțin datele de identificare complete și conforme ale expeditorului sau legături către acestea, la data transmiterii conținutului

 1. Frauda

Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica conținutul site-ului produse-dezinsectie.com sau de a afecta performantele serverului pe care rulează site-ul produse-dezinsectie.com, va fi considerată tentativă de fraudă și va fi pedepsită penal conform legislației romane în vigoare de către autoritățile competente.

 1. Limitare de responsabilitate

Nu vom fi răspunzători pentru: orice fel de prejudiciu (direct, indirect, accidental sau nu) ce rezultă din folosirea sau din incapacitatea de folosire a informației prezentate pe site și orice tip de erori sau omisiuni în conținut care pot conduce la orice fel de pierderi.

Informațiile pot fi reproduse prin tipărire numai pentru uz personal.

Informațiile nu pot fi reproduse, distribuite sau transmise altei persoane sau încorporate în orice fel într-un alt document sau material fără permisiunea prealabilă scrisă a autorilor lor.

produse-dezinsectie.com nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terța parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către produse-dezinsectie.com a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor după livrare și în special pentru pierderea acestora.

 1. Forța majora

produse-dezinsectie.com își rezervă dreptul să întârzie sau să anuleze livrări ale produselor comandate, dacă acestea nu pot fi onorate din motive independente de produse-dezinsectie.com care includ: incendii, explozii, inundații, condiții meteorologice extreme, epidemii, greve, acțiuni guvernamentale, războaie, acte de terorism, proteste, răscoale, tulburări civile sau alte impedimente de forța majora conform uzanțelor legii romanești.

Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

15.Litigii

Orice litigiu apărut între Utilizatori Persoane Fizice și produse-dezinsectie.com va fi rezolvată prin cale amiabilă. În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competenta revine instanțelor de judecată romane din județul de la domiciliul consumatorului (Cumpărătorului).

 1. Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE)

Având în vedere prevederile OUG 195/2005 – referitoare la protecția mediului, H.G 1037/2010, privând deșeurile de echipamente electrice și electronice, clienții vor avea în vedere următoarele: Cumpărătorii au obligația de a colecta selectiv DEEE; colectarea acestor deșeuri se va efectua prin puncte de colectare selective puse la dispoziția producătorilor de către Autoritățile Administrației Publice locale care au obligația potrivit art.5 alin.1) din HG 448 /2005 de a colecta separat DEEE de la gospodăriile particulare și de a pune la dispoziția producătorilor spatiile necesare pentru înființarea punctelor de colectare a DEEE; clienții pot preda DEEE în mod gratuit la punctele de colectare specificate în momentul achiziției unui produs nou din aceeași categorie.

Simbolul care indică faptul că echipamentele electrice și electronice fac obiectul unei colectări separate reprezintă o pubelă cu roti barată cu doua linii în forma de X, ca în imaginea alăturata.

17.Dispozitii finale

În conformitate cu prevederile Codul Civil, produse-dezinsectie.com își rezervă dreptul de a efectua modificări ale prevederilor semnalate, precum și orice modificări asupra site-ului produse-dezinsectie.com, structurii acestuia sau orice alte modificări ce ar putea afecta site-ul, fără a fi necesară vreo notificare prealabilă către utilizatori în acest sens.