legsilatie ddd

Mai multe detalii click aici -> OMS261-2007  

sau aic  LEGISLATIE DDD

Avand in vedere prevederile art. 168 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii,
in temeiul Hotararii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii Publice,
vazand Referatul de aprobare al Inspectiei Sanitare de Stat nr. E.N. 1.261/2007,
ministrul sanatatii publice emite urmatorul ordin:

Art. 1. – Se aproba Normele tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si
private, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. – Anexele nr. 1 „Lista substantelor chimice active permise in produsele dezinfectante in Comunitatea
Europeana” si nr. 2 „Lista standardelor din Romania aplicabile in unitatile sanitare, in domeniul curatarii, dezinfectiei
si sterilizarii” la normele tehnice se actualizeaza periodic, prin ordin al ministrului sanatatii publice, in acord cu
reglementarile europene in domeniu.

Art. 3. – La data intrarii in vigoare a prezentelor norme tehnice se abroga Ordinul ministrului sanatatii si familiei
nr.185/2003 pentru aprobarea Normelor tehnice privind asigurarea curateniei, dezinfectiei, efectuarea sterilizarii si
pastrarea sterilitatii obiectelor si materialelor sanitare in unitatile sanitare de stat si private, publicat in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 194 si 194 bis din 26 martie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 4. – Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sanatatii Publice, unitatile sanitare publice si private,
autoritatile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si Inspectia Sanitara de Stat vor duce la
indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. – Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Ministrul sanatatii publice,
Gheorghe Eugen Nicolaescu
Bucuresti, 6 februarie 2007.

Lasă un răspuns